Over de Klimaatexpeditie

De Klimaatexpeditie is een project van de Energietafel Houten in samenwerking met de gemeente Houten. Met jou, de inwoners en bedrijven van Houten, willen wij in gesprek over een energieneutraal Houten. Jij kan aangeven wat jij hiervan vindt en wat jij nodig hebt of hoe je kan bijdragen aan een energieneutraal Houten. Je kan deelnemen aan de diverse activiteiten die de organisaties achter de Energietafel Houten organiseren. De klimaatexpeditie duurt tot begin 2018.

De Energietafel Houten is een platform van betrokken burgerinitiatieven en organisaties die gezamenlijk de energietransitie in Houten willen versnellen. Het is in voorjaar 2017 ontstaan. Hieronder kan jij de deelnemers beter leren kennen.

De Hoeven Energie

De Hoeven Energie is een wijkbewonersinitiatief dat is opgericht in 2015 om duurzaamheid in de wijk De Hoeven te stimuleren. Voor de bewoners houdt dit concreet in: meer wooncomfort, minder kosten, goed voor het milieu.

Door samen te werken, kunnen we meer mogelijk te maken. Door gemeenschappelijke doelen/wensen te inventariseren en er over te informeren, kunnen we van elkaars ervaring, kennis en groepskracht gebruik maken om zo snel mogelijk gezamenlijke en individuele projecten aan te pakken en te realiseren.

DO-Challenge

DO-Challenge is een initiatief van Ondernemend Houten, het samenwerkingsverband van de zes ondernemersverenigingen in Houten. Doel is om op een positieve wijze ondernemers te inspireren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid. DO-Challenge wil Houtense bedrijven helpen om op innovatieve wijze duurzaam te ondernemen. Centraal instrument hierin is de in DO-Challenge 1.0 ontwikkelde digitale monitor waarmee acties en resultaten gestructureerd in kaart worden gebracht.

Duurzaamheidsfonds Houten

Het DuurzaamheidsFonds Houten stimuleert inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente Houten om duurzame initiatieven uit te voeren. DFHouten ondersteunt hen met kennis, kunde en financiële bijdragen. Zodat het niet bij ideeën blijft en concrete plannen uitgevoerd kunnen worden.

Gemeente Houten

Een energieneutraal Houten in 2040, dat is de ambitie. Nu werkt de gemeente daaraan met het programma Duurzaam Houten 2016-2018. Voor ná 2018 wil de gemeente een klimaatplan maken. Het klimaatplan moet door en van de Houtense bevolking worden. Want klimaatneutraal is een opgave voor ons allemaal. Daarom organiseert de gemeente samen met de Energietafel Houten de klimaatexpeditie. Samen gaan we op pad naar energieneutraal Houten!

Coöperatie Opgewekt Houten

Opgewekt Houten heeft als voornaamste doel om het gebruik van duurzame energie maximaal te stimuleren. Dit doet de Coöperatie via het realiseren van zonnedaken op grote gebouwen in Houten, via de Postcoderoos regeling.

Zij werkt aan dit doel, zodat onze leefomgeving schoner wordt en de aarde minder opwarmt.
De coöperatie zorgt er ook voor dat de financiële voordelen van haar activiteiten aan haar leden ten goede komen. Dit zonder winstoogmerk.

Groen Zonnig Houten

Groen Zonnig Houten is het lokale duurzame initiatief voor huiseigenaren, huurders, scholen en bedrijven met belangstelling voor zonnepanelen en zonnesystemen in Houten en omgeving. Groen Zonnig Houten is sinds 2011 actief in het bundelen van de vraag en helder maken van het aanbod en installatie. Hoge kwaliteit, maatwerk en scherpe prijs door georganiseerd samen op te trekken zijn hierbij essentieel.

Stichting HuurdersAdviesRaad Houten

Transition Town Houten

Coöperatieve vereniging UWind

UWind heeft 95 leden. De vereniging heeft als doel:

  • Het gebruik van duurzame energiebronnen in de provincie Utrecht te stimuleren, in het bijzonder windenergie, en
  • Het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden.

In samenwerking met Eneco heeft dit geleid tot de oprichting van Windpark Houten, waarin de leden participeren middels obligaties.  UWind treedt op als ambassadeur namens de leden (tevens obligatiehouders) voor het windpark Houten. Daarnaast participeert UWind in en ondersteunt zij het bewonersinitiatief Rijne Energie. De Rijne Energie wil een duurzaam energielandschap in de polder Rijnenburg, Utrecht realiseren.

Voor meer informatie bekijk de website of stuur een e-mail naar info@uwind.nl.