Het Inspiratiehuis Houten DE UITDAGING. De plek voor ontmoeting, ontdekking, herstel en ontwikkeling

De uitdaging dient als laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen zich welkom en veilig voelen. De uitdaging kan als eerste stap dienen voor mensen om  de deur uit te gaan.

De uitdaging is een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar ze geprikkeld en aangemoedigd worden om te participeren, talenten in te zetten en stappen te zetten in een persoonlijk proces.

De uitdaging richt zich primair op mensen met een uitdaging binnen de GGZ en verslavingszorg en hun naasten. We richten ons in eerste instantie op inwoners van Houten en omgeving.

Aansluitend op de visie willen wij een breed aanbod neerzetten:

  • Een deel van het aanbod is met name laagdrempelig, gericht op ontmoeting en contact (huiskamer)
  • Een ander deel is gericht op ontwikkeling en participatie (workshops, cursussen, coaching)

De projectgroep van het Inspiratiehuis De Uitdaging is samengesteld uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van een aantal participerende instanties.

Wij willen een nieuwe vorm van inloop organiseren waarbij deelnemers uit de GGZ en andere burgers elkaar kunnen ontmoeten en in beweging kunnen komen, in hun kracht kunnen komen.

Geef een reactie