De Stad van Morgen

Is Houten een Stad van Morgen? Zijn wij weerbaar in het licht van de uitdagingen van deze tijd? Steden zijn erg kwetsbaar door afhankelijkheden van buitenaf. Hoe meer we in de stad zelf oplossen des te robuster onze samenleving wordt. Houten is al op weg maar dat kan veel grootschaliger, als iedereen zich er maar bij betrekt. Niveau 4 gebiedsontwikkeling wordt dat ook wel genoemd, of de participatie maatschappij, een bewustzijnsgedreven co-creatie van kernwaarden, een Sustainocratie. Dát zijn we nog niet.

Houtenaar Marc Faber zal samen met Jean-Paul Close (grondlegger Sustainocratie en initiatiefnemer van de Stad van Morgen) u meenemen en uitnodigen in het Houten van Morgen. Voorbeelden uit andere gebieden dienen dan als bron van inspiratie zoals dit nu ook in Europa, Turkije, India en China wordt opgezet als menselijke en stedelijke evolutie. Het kan óók in Houten. Vandaag.

Je bent van harte uitgenodigd om te proeven en bij te dragen.

Eén reactie

Geef een reactie