Gemeente Houten doet mee aan Europees project ‘Co-creation of Service Innovation in Europe’ (COSIE)

De gemeente Houten neemt deel aan CoSIE: een groot Europees onderzoeksproject binnen het programma Horizon2020.
De afgelopen week was in Brussel de openingsconferentie van dit project.

Kort gezegd gaat het in dit project om publieke sociale dienstverlening op een effectievere en minder bureaucratische wijze te organiseren, met een sterke betrokkenheid van de burger (principe van co-creatie). Gemeenten, universiteiten en hogescholen, en andere organisaties in de publieke sector gaan samen de uitdaging de sociale dienstverlening te innoveren en verbeteren.
Hierin staat het luisteren naar input van gebruikers en het gebruik van digitale middelen en open data centraal. Dit alles om de juiste diensten te ontwikkelen en inwoners beter te bereiken.

Er zijn maar liefst tien EU lidstaten betrokken bij het project, namelijk Finland, Zweden, Estland, Groot-Brittannië, Polen, Hongarije, Spanje, Italië, Griekenland en Nederland.
Het project wordt in Nederland in twee gemeenten uitgevoerd, namelijk Nieuwegein en Houten, in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.
Het project loopt van december 2017 t/m november 2020. In 2018 worden de Nederlandse pilots voorbereid. Deze zullen in januari 2019 starten.
Ieder land heeft tamelijk veel ruimte om de pilot naar eigen inzicht en behoeften in te richten. Houten wil vooral focussen op lokale sociale dienstverlening vanuit het Sociaal Team Houten en in relatie tot de uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen (WIL).

 

Geef een reactie