Innovatiekaart

Houten moet continue blijven vernieuwen en innoveren. Met elkaar moeten we de toepassing van vernieuwende initiatieven, producten en technieken stimuleren.

De gemeente Houten kan en wil dat niet alleen doen. De gemeente wil nadrukkelijk ook het bedrijfsleven uitnodigen om mee te denken en nieuwe producten en technieken aan te dragen die bijdragen aan een duurzame buitenruimte. De gemeente Houten biedt vervolgens de mogelijkheid deze producten te testen op een plek in Houten die daar geschikt voor is.

Bekijk de laatste updates