Toekomstvisie

De wereld om ons heen verandert. Houten staat voor nieuwe opgaven en bezint zich daarom op de toekomst. Met deze visie zetten we een nieuwe koers uit. Een koers die maakt dat we in 2025 nog steeds een gemeente zijn waar het fijn wonen en leven is. Dat jaar is dichtbij genoeg om er zinvol over te kunnen nadenken. Tegelijk biedt het voldoende ruimte om nieuwe dromen en ambities te ontwikkelen. De toekomstvisie Houten 2025 wijst ons de weg en helpt ons goed en snel te reageren, ook in onverwachte situaties. En om verstandige keuzes te maken bij bezuinigingen of investeringen.

Toekomstvisie

In een zorgvuldig traject hebben 1200 inwoners en de Gemeente Houten samen gewerkt aan een toekomstvisie voor het jaar 2025. Proeftuin Houten het resultaat van deze toekomstvisie. Vijf principes leiden ons de weg naar de toekomst:

  1. We stellen we mens centraal
  2. We waarderen verschillen
  3. We zijn zuinig op onze omgeving
  4. We bouwen voort op ons ruimtelijk DNA
  5. We zijn actief in de regio

Proeftuinen

Op de vaak complexe problemen en uitdagingen die voor de deur staan, bestaat niet altijd een pasklaar antwoord. We zijn dus op zoek naar nieuwe oplossingen. Daarvoor zijn andere manieren van denken en werken nodig. Naast het toepassen van technologische innovaties stimuleert vooral het uitwisselen van kennis en ervaring de noodzakelijke vernieuwing. Netwerken en samenwerkingsverbanden helpen daarbij. We pionieren en experimenteren met elkaar en komen tot verrassende resultaten.

Het pionieren en experimenteren gebeurt in proeftuinen. De gemeente heeft zelf een aantal proeftuinen, maar natuurlijk ook organisaties en inwoners kunnen een proeftuin gebruiken om innovatie te stimuleren. Ken jij of heb jij een vernieuwend idee of een proeftuin die je onder de aandacht wilt brengen op deze website? Mail dan naar proeftuin@houten.nl.