Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door de gemeente Houten. De gemeente Houten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze website hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Google en WordPress.

Doeleinden

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals vermeld. Uitzondering hierop is het gebruik van de gegevens voor onderzoek door de gemeente, bedoeld om de gemeentelijke digitale dienstverlening te verbeteren. De anonimiteit van de deelnemers in de onderzoeksresultaten is te allen tijde gegarandeerd.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Alle medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via proeftuin@houten.nl.